За містами та районами/Економічна статистика/Економічна діяльність/Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (щорічно)   архів
Утворення відходів (щорічно)
Поводження з відходами (щорічно)
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів (щорічно)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища (щорічно) архів
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території (2002–2016рр.)   архів