Викиди забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення

2009 - zip
3
6
9
12
2010 - zip
3
6
9
12
2011 - zip
3
6
9
12
2012 - zip
3
6
9
12
2013 - zip
3
6
9
12
2014- zip 2015- zip
12
12