За містами та районами/Демографічна та соціальна статистика/Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньооблікова кількість штатних працівників (щоквартально)   архів
Середньооблікова кількість штатних працівників за 2010-2019 роки
Відпрацьований робочий час штатних працівників (щоквартально)   архів
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників (щоквартально)   архів
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за 2010-2019 роки
Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячно)   архів