03.06.2024

Статистична інформація

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2024 року публікацію перенесено

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–квітні 2024 року публікацію перенесено

Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2024 року публікацію перенесено

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у квітні 2024 року публікацію перенесено

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у квітні 2024 року публікацію перенесено

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у січні–квітні 2024 року публікацію перенесено

Капітальні інвестиції за видами активів у січні–березні 2024 року публікацію перенесено

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у січні–березні 2024 року публікацію перенесено

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у січні–березні 2024 року публікацію перенесено

Індекс капітальних інвестицій у січні–березні 2024 року публікацію перенесено

Індекси сільськогосподарської продукції (2010–2023 роки)

Виробництво промислової продукції за видами у січні–квітні 2024 року публікацію перенесено

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2023 році (остаточні дані)

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у 2023 році (остаточні дані)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2023 роки)

Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2023 роки) публікацію перенесено

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу у 2023 році (остаточні дані) публікацію перенесено

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами у 2023 році (остаточні дані) публікацію перенесено

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2023 роки) публікацію перенесено

Витрати на охорону навколишнього природного середовища по районах та територіях територіальних громад у 2023 році публікацію перенесено

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2023 році публікацію перенесено

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2023 році публікацію перенесено

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2023 роки) публікацію перенесено

 

Шановні користувачі!
Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України за підтримки білорусі, оприлюднення буде здійснено після завершення встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» терміну для подання статистичної та фінансової звітності.
Дякуємо за розуміння.