Електронна звітність

Безоплатне подання статистичної звітності в електронному вигляді

Послідовність дій для здійснення електронного звітування

Інформація для респондентів

Інформація для розробників програмного забезпечення звітування в електронному вигляді

Інформація для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг

Нормативно-правова база

 

Консультації з питань подання форм державних статистичних спостережень в електронному вигляді можна отримати: