Економічна статистика/Економічна діяльність/Діяльність підприємств


Розвиток підприємництва
Показники діяльності суб’єктів господарювання
     Показники діяльності суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва (щорічно)
     Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно) архів
     Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно) архів
     Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно) архів
     Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності (щорічно) архів
Показники діяльності підприємств
     Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)  архів
     Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)   архів
     Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)   архів
     Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)   архів
     Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)   архів
     Показники діяльності підприємств по районах (щорічно)    архів
Фінанси підприємств
     Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)   архів
     Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах (щорічно)    архів
     Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічно)   архів
     Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств (щоквартально)   архів
     Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)    архів
     Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов’язання підприємств за видами економічної діяльності (щорічно)    архів
Методологічні пояснення
 
Інформація не оновлюється
      Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щорічно)   архів
      Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щорічно)  архів