Економічна статистика/Навколишнє середовище


Викиди в атмосферне повітря за джерелами забруднення (1990–2023рр.)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2021рр.)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (щорічно) архів
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) (щорічно) архів
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення (щорічно)архів
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах (щорічно)    архів
Утворення та поводження з відходами (1995–2022рр.)
Утворення та оброблення відходів I-III класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом (щорічно)архів
Утворення та оброблення відходів I-IV класів небезпеки за категоріями відходів за матеріалом (щорічно) архів
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах (щорічно) архів
Утворення відходів по містах обласного значення та районах (щорічно) архів
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об'єктів видалення відходів (щорічно) архів
Поводження з відходами по  містах обласного значення та районах (щорічно) архів
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах (щорічно) архів
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2023рр.)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (щорічно) архів
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності (щорічно) архів
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах (щорічно) архів
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006–2023рр.)
Методологічні пояснення