Демографічна та соціальна статистика/Ринок праці/Оплата праці та соціально-трудові відносини


Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2021рр.)
Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати (2002–2021рр.)
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (1995–2012рр.)
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2021рр.)
Заборгованість із виплати заробітної плати (2000–2021рр.)
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (дані за місяць)   архів
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (дані з початку року)    архів
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щоквартальні дані)    архів
Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності (дані за місяць)    архів
Темпи зростання/зниження номінальної та індекси реальної заробітної плати (щомісячно)    архів
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (дані за місяць)    архів
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (дані з початку року)    архів
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щоквартальні дані)   архів
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (дані за о станній місяць кварталу) архів
Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячно)    архів
Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності (щомісячно)    архів
Методологічні пояснення