Економічна статистика/Економічна діяльність/Навколишнє середовище


Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990–2016рр.)
Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990–2016рр.)
Викиди окремих забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у звітному році   архів
Утворення та поводження з відходами (1994–2016рр.)
Утворення та поводження з відходами у звітному році
Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у звітному році
Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних заходів у 2016 році
Методологічні пояснення