Календар оприлюднення статистичної інформації Головного управління статистики на 2024 рік     
 

Статистична інформація

       
 
Демографічна та соціальна статистика
Економічна статистика
Багатогалузева статистична інформація
     
  Населення та міграція Національні рахунки Комплексна статистика
  Ринок праці Економічна діяльність Регіональна статистика (за районами області)
       Зайнятість та безробіття      Діяльність підприємств Жінки та чоловіки
       Оплата праці та соціально-трудові відносини      Послуги  
  Освіта      Внутрішня торгівля  
  Охорона здоров'я      Капітальні інвестиції  
  Доходи та умови життя      Сільське, лісове та рибне господарство  
  Соціальний захист           Сільське господарство  
  Населені пункти та житло           Лісове господарство та мисливство  
              Рибне господарство  
         Енергетика  
         Промисловість  
         Будівництво  
         Транспорт  
         Туризм  
    Реєстр статистичних одиниць  
    Зовнішньоекономічна діяльність    
    Ціни  
    Наука, технології та інновації  
    Навколишнє середовище  
    Інформаційне суспільство