Архів 2018 2019 2020
 
Шановні користувачі!

У каталозі офіційних статистичних публікацій у 2021 році (далі – Каталог) представлено більше 100 найменувань аналітичних та довідкових матеріалів, які характеризують різноманітні аспекти соціально-економічного становища регіону.

Статистичні продукти розміщено за розділами статистики. По кожному виданню наведена коротка анотація щодо його змісту, періодичності та терміну випуску, вартості електронного примірника.

Запропоновані видання будуть корисні в управлінській діяльності, плануванні, бізнесі, науковій роботі.

Згідно ст. 24 Закону України «Про державну статистику» забезпечення користувачів статистичною інформацією здійснюється на договірній основі. Оплата робіт, пов’язаних з виконанням договорів на отримання статистичної продукції, здійснюється відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659. Розрахунок вартості статистичної інформації проводиться на підставі наказу Головного управління статистики у Миколаївській області від 30.12.2015 № 65 «Про затвердження кошторисної калькуляції одного людино-дня».

Для укладання договору необхідно заповнити бланк замовлення (зразок розміщено на сайті у розділі «Замовлення статистичної інформації»/«Бланк замовлення») та направити його на адресу Головного управління статистики (в електронному (сканованому) чи паперовому вигляді).

Поряд з цим, за індивідуальним замовленням Головне управління статистики може здійснювати підготовку інформації, тематичних статистичних оглядів та відомостей, що не представлені у Каталозі, надавати консультативно-методичні послуги тощо.

 

Багатогалузева статистична інформація

Комплексні статистичні публікації

Регіональні рахунки

Демографічна та соціальна статистика

Доходи та умови життя

Населені пункти та житло

Населення та міграція

Освіта

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Соціальний захист

Економічна статистика

Економічна діяльність

Будівництво

Внутрішня торгівля

Діяльність підприємств

Енергетика

Капітальні інвестиції

Навколишнє середовище

Послуги

Промисловість

Сільське, лісове та рибне господарство

Транспорт

Туризм

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішня торгівля товарами

Зовнішня торгівля послугами

Наука

Споживчі ціни

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України